Konciza enkonduko

Historia foneto

Perl = Praktika Ekstrakta kaj Raporta Lingvo (anlge Practical Extraction and Report Language)

Kreita ekde 1986 de Larry Wall el programeto por administri agordojn de plura Vax- kaj Sun-komputiloj. Antaŭaj nomoj estis “Gloria” kaj “Pearl”.

Tiutempe oni programis administrajn taskoj per ŝelo kaj komandliniaj komandoj kiel awk, sed (kio kondukis al malfacila kaj erariga sintakso) aŭ programis en C, kio postulis kompiladon.

Perlo sintezas la utilon de C, sh, awk, sed en unu lingvo.

Avantaĝoj

 • oni rapide kreas utilaĵon
 • estas en multaj sistemoj jam instalita aŭ facile instalebla
 • ekzistas multaj funkciaroj (moduloj) aparte por uniksaj medioj kaj retaplikaĵoj
 • regulesprimoj kiel kerna funkcio estas parto de la sintakso, kio ebligas efikan traktadond de strukturitaj tekstoj

Malavantaĝoj

 • ĉe grandaj projektoj la kolekto da skriptoj fariĝas malfacile regebla
 • la fontteksto estas enrigardebla de ĉiu uzanto, kio ne ĉiam estas dezirata
 • ĝi favoras rapidan kaj malpuran programadan stilon, kio ofte rezultas en malfacile legeblaj kaj flegeblaj skriptoj
 • ĝi subtenas tre diversajn alirojn esprimi algoritmon, kio povas rezulti en flikaĵa kodo

Saluton mondo!

Vi povas doni programon kiel argumenton rekte sur la komandlinio. Do provu:

 $ perl -e 'print "Hello World!\n";'

Kiel skripto preparu dosieron saluton.pl kun tiu enhavo:

 #!/usr/bin/perl
 print "Hello World!\n";

kaj lanĉu en Unikso

$ chmod u+x saluton.pl
$ ./saluton.pl

aŭ diverssisteme

$ perl saluton.pl

Esprimoj kaj operacisimboloj

Esprimojn oni formas el variabloj, konstantoj kaj operacisimboloj simile kiel en la programlingvo C:

nombraj operacioj

 =   valorizo
 +   adicio
 -   subtraho
 *   multipliko
 /   divido
 %   resto ĉe entjera divido (modulo)
 **   potenco
 <<   bitŝovo maldekstren
 >>   bitŝovo dekstren
 ++   alkremento (antaŭe aŭ poste)
 --   dekremento (antaŭe aŭ poste)
 +=   altigo
 -=   malaltigo
 /=   divido per
 *=   multipliko per
 <=>  komparo: 1,0,-1 se >,=,<

logikaj operacioj

 ||   logika aŭo
 &&   logika kajo
 !   logika negacio (neo)

signaraj operacioj

 .   ĉenigo de signaroj
 .=	 alpendigo de signaro
 x   ripeto de signaro
 cmp  kiel <=> sed por signaroj
 ? :  ĉu ...? jes... : ne ... (kiel en C)

komparo de nombroj

 ==   sama
 !=   malsama
 <   pli malgranda ol
 >   pli granda ol
 <=   pli malgranda aŭ egala
 >=   pli granda aŭ egala

komparo de signaroj

 eq   sama
 ne   malsama
 lt   pli malgranda ol (alfabete)
 gt   pli granda ol (alfabete)
 le   pli malgranda aŭ egala (alfabete)
 ge   pli granda aŭ egala (alfabete)

Kontrola demando

Kial la sekva skripto redonas la valoron ‘malĝuste’? Kion oni devas ŝanĝi por ricevi ‘ĝuste’?

 $var = 'jes';
 print ($var = 'ne') ? 'malĝuste' : 'ĝuste';

Datumstrukturoj

Skalaroj

Skalaroj (aŭ simplaj tipoj) reprezentas nombrojn aŭ signarojn:

 $a = 12;
 $b = 3.004
 $c = 'Ludoviko';
 $d = "$c Zamenhof'";
 print "\$a=$a\n\$b=$b\n\$c=$c\n\$d=$d\n";

Indicitaj listoj

Ili reprezentas listojn de valoroj, kiujn oni adresas per nombra indico

 $a[0]=12; $a[1]='Ludoviko'; $a[6]='Zamenhof';
 @b = ('blua','flava','verda');
 # elskribu @a kaj @b (anstataŭ 'foreach' eblas ankaŭ nura 'for')
 foreach $x (@a) { print $x };
 for ($n = 0; $n < @b; $n++) { print $b[$n] };

Asociaj aŭ haketaj listoj

Ĉe asociaj listoj oni adresas la unuopajn valorojn per signaroj (ŝlosilvortoj). Pro rapideco ili interne estas haketitaj (pro tio la nomo)

 %jaroj = ('Petro' => 15, 'Patro' => 46);
 $jaroj{'Karino'} = 12;
 $jaroj{'Manjo'} = 26;
 $jaroj{'Avino'} = 103;
 # eligi la jarojn per 'foreach'
 foreach $iu (sort keys (%jaroj)) {
  print "$iu ist ".$jaroj{$iu}."\n";
 };
 # eligi la jarojn per 'each'
 while (($iu,$kiom) = each(%jaroj)) {
  print "$iu havas $kiom da jaroj.\n";
 };

Utilaj sistemvariabloj

mallonga nomo longa nomo klarigo  
$_ $ARG apriora variablo / bufro  
$1-$9   eroj de la lasta serĉo  
$& $MATCH trovita signaro de lasta serĉo  
$` $PREMATCH signaro antaŭ la trovita  
$’ $POSTMATCH signaro post la trovita  
$. $INPUT_LINE_NUMBER lininombro de legata dosiero  
$/ $INPUT_RECORD_SEPARATOR Signaro legata kiel “nova linio”  
$   $AUTO_FLUSH 1 = nebufrita eligo, 0 = bufrita (apriora)
$\ $OUTPUT_RECORD_SEPARATOR Signaro skribita kiel “nova linio”  
$0 $PROGRAM_NAME Voknomo de la programo  
$ARGV   Nomo de la aktuala dosiero uzante <>  
@ARGV   Argumentaro de la komandlinio  
%ENV   Mediovariabloj  

Pliajn vi trovas en la dokumentaro pri Perlo.

Tasketo:

Provu skribi skripton, kiu redonas ĉiujn mediovariablojn kun siaj nomoj. Se vi spertas skribu ĝin kiel CGI-skripton!

Sintakselementoj

 # ...                  # komento
 { ... }                 # kodbloko
 sub MiaFunkcio {...}          # funkcio
 while (...) { ... }           # dum-maŝo
 until (...) { ... }           # ĝis-maŝo
 do { ... } while (...)         # dum-maŝo kun fina testo
 do {... } until (...)          # ĝis-maŝo kun fina testo
 if (..) {..} elsif (..) {..} else {..} # se-alie-se-alie-bloko
 unless (..) {...}            # se-ne-bloko
 for (..,..,..) {...}          # por-maŝo
 foreach $ele (@arr)           # por-ĉiu-elemento-maŝo
 ($key,$val) = each (%hash)       # ĉiu-funkcio

Traktado de signaroj

 '...'          # Signaro sen interpreto de eskapsignoj kaj variabloj
 "..."          # Signaro kun interpretado de eskapsignoj kaj variabloj
 .            # Ĉenigo de signaroj
 substr('hallo',2,3)   # Parta signaro
 $str = join(',',@arr)  # Kunigo de ĉiuj listeroj en unu signaro
 @arr = split(',',$str) # Dismeto de signaro al listo je komoj

pliajn vidu en la dokumentaro de Perlo.

Serĉo kaj anstataŭigo, regulesprimoj

Operacioj kun regulesprimoj:

 =~    # regulesprimo (x troviĝu en y)
 !~    # negacia regulesprimo (x ne troviĝu en y)
 m/.../  # serĉo kun regulesprimo, koncize: /.../
 s/../../ # Serĉo kaj anstataŭigo per regulesprimo
 tr/../../ # Serĉo kaj anstataŭigo de unuopaj signoj

Flagoj por m// kaj s///:

 i     # Ne distingu minusklojn kaj majusklojn
 s     # Traktu plurajn liniojn kiel unu signaro
 g     # ripetu la serĉo ĝis fino
 e     # La anstaŭigaĵo ne estas signaro sed Perl-esprimo

Apartaj signoj por regulesprimoj:

 .   # ĉiu ajn signo
 +   # 1- aŭ plurfoja okazo
 ?   # 0- aŭ 1-foja okazo
 *   # 0- aŭ plurfoja okazo
 [...] # permesataj signoj
 [^..] # malpermesataj signoj 
 -   # signo-intervalo en [...], ekz-e [a-zĉĝĥĵŝŭ]
 ^   # komenco
 $   # fino
 {.,.} # intervalo de okazoj, ekz-e 1 ĝis 6 okazoj: {1,6}
 \   # eskapsigno, ekz-e \n,\t,\033,\x1B
 |   # alternativoj, ekz-e (nova|juna)
 ()   # grupo poste alirebla per la variabloj $1-$9
 \b   # vortlimo
 \B   # nevort-limo

antaŭdifinitaj signo-aroj:

 \w  # vortsignoj (askio): [A-Za-z0-9_]
 \W  # ĉiuj aliaj: [^A-Za-z0-9_]
 \s  # spacoj: [ \t\n\r]
 \S  # ĉiuj aliaj: [^ \t\n\r]
 \d  # ciferoj: [0-9]
 \D  # ĉiuj aliaj: [^0-9]

Tasketoj:

 • anstataŭigu duciferajn jarnombrojn en datoj per kvarciferaj
 • nombru ĉiujn vortojn en teksto
 • forigu ĉiujn etikedoj <...> en HTML-teksto

Trakto de dosieroj

Ekzemplo:

# legi kaj skribi la enhavon de dosiero
open IN, "pado/al/dosiero.txt";
while (<IN>) { print };
close IN;

Apartaĵoj:

 # Terminalaj pseŭdo-dosieroj por legi kaj skribi
 STDIN         Enigoj
 STDOUT         Eligoj
 STDERR         Eraroj

Legu ĉiujn

Legu kaj skribu la enhavon de ĉiuj dosieroj donitaj sur la komandlinio plu la terminalan enigon:

 while (<>) {
   print;
 }

Variaĵoj por malfermi dosieron

 open IN, "<enigo"  # malfermu por legi
 open OUT, ">eligo"  # malfermu por skribi
 open OUT, ">>eligo"  # alpendigu skribante
 open OUT, "|komando" # sendu eligon al komando
 open IN, "komando|" # legu el la eligo de komando

Legado de dosieroenhavo

 $line = <IN>      # Legu unu linion el IN
 @lines = <IN>     # LEgu ĉiujn liniojn kiel listo
 
 # pridemando de dosieroj
 -e           # dosiero ekzistas
 -z           # dosiero estas senenhava (malplena)
 -s           # dosiergrandeco
 -f           # ordinara doisero
 -d           # dosierujo

 # funkcioj por dosierujoj
 opendir        # malfermi dosierujon
 readdir        # legi la enhavon de dosierujo
 closedir        # fermi dosierujon post legado

pliajn trovu en la dokumentaro de Perlo.

Taskoj:

 • Verku skripton, kiu legas la enhavon de soero en skalaro.
 • Verku skripton, kiu trakuras dosierujon kaj skribas la nomojn de HTML-doserioj (kiuj havas la finaĵon .htm aŭ .html)
 • Verku CGI-skripton, kiu legas CGI-parametrojn kaj eligas ilin kiel HTML.

Uzo de komandoj (ŝelo)

Ekzemploj:

# rekta voko - Vindozo
$de = 'c:\x.txt';
$al = 'c:\tmp';
$msg = `copy $de $al`;
$msg = qx("copy $de $al");
print $msg;

# rekta voko - Unikso
$de = './x.txt';
$al = './tmp';
$msg = `cp $de $al`;
$msg = qx("cp $de $al");
print $msg;

# per dukto - Vindozo
open DIR,"dir c:\\tmp |";
while (<DIR>) { print; };
close DIR;

# per dukto - Unikso
open DIR,"ls /tmp |";
while (<DIR>) { print; };
close DIR;

Uzu de datumbazo per DBI (datumbaza interfaco)

Ekzemplo:

#!/usr/bin/perl
use DBI;

# Konektiĝi al datumbazo
$dbh = DBI->connect("dbi:Oracle:mydb","scott","tiger", 
	{RaiseError => 1, AutoCommit => 0}) 
		or die "Ne eblas konektiĝi kun mydb: $DBI::errstr\n";

# SQL-komando - rekta voko
$dbh->do("alter session set nls_numeric_characters = '.,'");

# Enmeti plurajn rikordojn en tabelon
$sth = $dbh->prepare("insert into mytable(key,value) values(?,?)") 
	or die "La preparo de SQL-komendo malsukcesis: $DBI::errstr\n";
for($i=1; $i<10; $i++) {
	$sth->execute("Pi * $i", 3.14 * $i) 
		or die "La SQL-komando malsukcesis: $DBI::errstr\n";
}
$dbh->commit();

# Retrovi rikordojn
$sth = $dbh->prepare("select key, value from mytable where key like 'Pi%'")
	or die "La preparo de SQL-Statement malsukcesis: $DBI::errstr\n";
$rc = $sth->execute
	or die "La SQL-komando malsukcesis: $DBI::errstr\n";

print "Demando enhavas $sth->{NUM_OF_FIELDS} kolumnojn.\n\n";
print "Kolumnoj: ".join(", ",@{$sth->{NAME}})."\n";

while (($key, $value) = $sth->fetchrow_array) {
     print "$key = $value\n";
   }
   die $sth->errstr if ($sth->err);

# Fermi la datumbazon
$dbh->disconnect();

La sencimigilo de Perlo

Voki kun sencimigilo: perl -d

Gravaj komandoj:

 h   Montru helpon
 n   Plenumu la sekvan kodlinion
 l   Montru la sekvan kodlinion
 s   Eniru en (sub)funkcion
 p xx Kalkulu kaj eligu esprimon 
 b nn MEtu interrompon en linio nn
 c nn Daŭrigu la progrramon ĝis linio nn au la sekva interrompo
 q   Finu la sencimigilon

Gravaj funkcioj laŭ kategorio

Funkcioj por skalaroj kaj signaroj

 chomp, chop, chr, crypt, hex, index, lc, lcfirst,
 length, oct, ord, pack, q/STRING/, qq/STRING/,
 reverse, rindex, sprintf, substr, tr///, uc, ucfirst,
 y///

Regulesprimoj

 m//, pos, quotemeta, s///, split, study

Nombraj fu8nkcioj

 abs, atan2, cos, exp, hex, int, log, oct, rand, sin,
 sqrt, srand

Listo-funkcioj

 pop, push, shift, splice, unshift
 grep, join, map, qw/STRING/, reverse, sort, unpack

Funkcioj por asociaj listoj

 delete, each, exists, keys, values

Funkcioj por enigo kaj eligo

 binmode, close, closedir, dbmclose, dbmopen, die,
 eof, fileno, flock, format, getc, print, printf,
 read, readdir, rewinddir, seek, seekdir, select,
 syscall, sysread, sysseek, syswrite, tell, telldir,
 truncate, warn, write

Funkcioj por duumaj datumoj, bufroj kaj rikordoj

 pack, read, syscall, sysread, syswrite, unpack, vec

Funkcioj por dosierreprezentiloj, dosieroj kaj dosierujoj

 -X, chdir, chmod, chown, chroot, fcntl, glob, ioctl,
 link, lstat, mkdir, open, opendir, readlink, rename,
 rmdir, stat, symlink, umask, unlink, utime

Funkcioj por kontaktoskatoloj

 accept, bind, connect, getpeername, getsockname,
 getsockopt, listen, recv, send, setsockopt, shutdown,
 socket, socketpair

Funkcioj por reto kaj protokoloj

 endprotoent, endservent, gethostbyaddr,
 gethostbyname, gethostent, getnetbyaddr,
 getnetbyname, getnetent, getprotobyname,
 getprotobynumber, getprotoent, getservbyname,
 getservbyport, getservent, sethostent, setnetent,
 setprotoent, setservent