La principo de programado

Programado okazas dekomence kaj ĉiam ĝis hodiaŭ, principe, enkele. Tio estas, ne ĉiam en la kelo, nek nepre en kelmemoro, sed en-k-el-e:

graph TD; en["en·iraj datumoj"]-->k["k·alkulado"]-->el["el·iraj datumoj"];

Oni povas distingi tri gravajn paradigmojn de komputila programado.

Paradigmo 1: instrukcia

Komputado okazas laŭ instrukcioj tradukataj al ordonoj por la komputila procezilo. Decidoj, disbranĉiĝoj okazas origine per rektaj saltoj aŭ nuntempe per IF THEN ELSE, FOR DO WHILE

.MODEL Tiny
.CONST
  HW DB "Saluton mondo!$"
.CODE
.org 100h
start:
  MOV DX, OFFSET DGROUP:HW
  MOV AH, 09H
  INT 21H
  ret
end start
10 PRINT "Saluton mondo!"
begin
 write('Saluton mondo!');
end.
(display "Saluton mondo!")
(newline)
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  puts("Saluton mondo!");
}
echo 'Saluton mondo!'
class Saluton {
  public static void
    main( String[] args ) {
    System.out.print("Saluton mondo!");
  }
}

Demando: ĉu divenas la diversajn programlingvojn, en kiuj estas prezentata la mallonga programo supre?

Paradigmo 2: deklara

Komputado okazas laŭ deklaroj, kiuj priskribas la deziratan rezulton. Oni ne plu donas la algoritmon. Ĝi estas enkonstruata en la lingvo.

SELECT P.Nomo, P.Familio, P.Agho, K.Kotizo, K.Monunuo
FROM Partoprenantoj P LEFT JOIN Kotizo K
WHERE K.De_Agho <= P.Agho AND P.Agho <= K.Ghis_Agho
ORDER BY P.Nomo
SELECT DISTINCT ?s ?t (lang(?t) as ?l)
FROM "http://purl.org/net/voko/revo#“
WHERE {
  ?s voko:kap 'hundo'@eo ;
  voko:trd ?t.
}

Necesas scio en formo de faktoj (ekzemple rikordoj en tabeloj) kaj reguloj. Ili nutras la algoritmon kiu trovas la deziratan rezulton. La faktojn oni konektas per operacio kunigo per samaj (aŭ rilatigataj) valoroj.

iu(radio,'Varsovia Vento').
iu(renkonto,'PSI').
...
moto('Varsovia Vento','bla bla bla').
...

kies_moto(Iu,Io,Moto) :-
  moto(Iu,Moto),
  iu(Io,Iu).
...

?- kies_modo(Iu,Io,'bla bla bla').
Iu = 'Varsovia Vento', 
Io = 'radio'.

La algoritmo estas enkonstruita en la lingvo kaj, gvidata de la reguloj, memstare trovas la deziratan respondon. Vi nur lerte devas priskribi la problemon mem.

:- use_module(library(clpfd)).
sdk(Vicoj) :- longa(9, Vicoj), % estas 9 vicoj
  maplist(longa(9), Vicoj), % ĉiu vico havas 9 fakojn
  % en ĉiuj fakoj estas unu el la ciferoj 1, 2 ... 9
  append(Vicoj, Ciferoj), Ciferoj ins 1..9,
  % ĉiuj ciferoj en vicoj kaj en kolumnoj estas diversaj
  maplist(all_distinct, Vicoj),
  transpose(Vicoj, Kolumnoj),
  maplist(all_distinct, Kolumnoj),
  % ĉiuj ciferoj de 9-fakaj kvadratoj estas diversaj
  Vicoj = [A,B,C,D,E,F,G,H,I],
  blokoj(A, B, C), blokoj(D, E, F), blokoj(G, H, I).

longa(Longa, Listo) :- length(Listo, Longa).
blokoj([], [], []).
blokoj([A,B,C|Bj1], [D,E,F|Bj2], [G,H,I|Bj3]) :-
  all_distinct([A,B,C,D,E,F,G,H,I]),
  blokoj(Bj1, Bj2, Bj3).

Demando: ĉu vi divenas kiun problemon solvas la supra kodo?

Gramatiko deklaras lingvo­regulojn, kiu priskribas kiel formi aŭ disanalizi formalan lingvon.

...
i(vi,perspron).
i(ili,perspron).
i(si,perspron).
i(ĉio,pron).
i(nenio,pron).
i(ĉie,adv).
u(ĉiu,pron).
u(kia,adj).
fi(n,_).
fu(jn,_).
fu(j,_).
fu(n,_).
vorto(i,Spc) <= i(_,Spc).
vorto(u,Spc) <= u(_,Spc).
vorto(ifi,Spc) <= i(_,Spc) / fi(_,_).
vorto(ufu,Spc) <= u(_,Spc) / fu(_,_).

Paradigmo 3: lerna

Komputado okazas per modeloj, kiuj lernas transformi enigon al eligo adaptante pezojn de statistika algoritmo.

clf = Pipeline([
  ('vect', CountVectorizer(),
  ('tfidf', TfidfTransformer()),
  ('clf', MultinomialNB(alpha=0.025))
])

mb_clf=clf.fit(train_X, train_Y)

pred_lab=mb_clf.predict(test_X)
print("Test-akurateco",np.mean(pred_lab == test_Y))

Pezoj estas adaptitaj ekz-e laŭ gradienta descendo ĝis minimuma devio.

lernmodelo neŭrona reto
neŭrona reto kun unu kaŝita tavolo (krom la eniga kaj eliga)

descendo

vortproksimoj
vortvektoroj en multdimensia spaco (projekcio) - el kunteksto lerniĝas parencaj vortoj