Prezento de Algoritmoj por tiu Datumstrukturo

Kelkaj Nocioj

Por la administrado de grandaj datumamasoj ofte oportunas uzi arbajn strukturojn. Aparte oni uzas ilin por indeksoj de datumbazaj tabeloj.

Arbo estas datumstrukturo difinebla iteracie jene:

 1. Malplena strukturo estas arbo.
 2. Nodo kun finia nombro de diversaj alligitaj arboj, nomataj subarboj, estas arbo.

Ekzemplo de arba strukturo

graph TD; r(R) --> n1(n1) & n2(f2) & n3(n3); n1 --> n11(n1.1) & n12(f1.2); n11 --> n111(f1.1.1) & n112(f1.1.2) & n113(f1.1.3); n3 --> n31([n3.1]) & n32(f3.2); n31 --> n311(f3.1.1) & n312(f3.1.2);

La plej supra nodo (R) desegnita per cirkleto estas la radiko de la arbo. Ĝi havas tri rektajn postantojn - la plej supraj nodoj de ĝiaj subarboj. La nodo liganta siajn rektajn postantojn estas ties antaŭanto. La nodoj nehavantaj postantojn estas nomataj finelementoj“folioj” de la arbo.

La altecon de la arbo oni difinas tiamaniere: La radiko havas la ŝtupon nul, ties rektaj postantoj la ŝtupon unu, ties rektaj postantoj la ŝtupon du ktp. La plej granda ŝtupo de enarba nodo tiam nomiĝas alteco de la arbo: Nia ekzemplo posedas la altecon tri.

La grado de nodo estas la nombro de ties postantoj kaj la grado de la arbo do estas la plej granda ekzistanta nodgrado. Nia ekzemplo montras trigradan arbon.

La vojlongo de nodo estas la nombro de la eĝoj kiuj konektas la nodon kun la radiko. Se la postantoj de ĉiu nodo estas ordigitaj laŭ certa sistemo, tiam oni parolas pri ordigita arbo. La kodon, laŭ kiu oni ordigas, oni nomas ŝlosilo.

La Problemo

Se oni serĉas en ordigita vico de objektoj iun elementon, tiam oni komparas la ŝlosilon de la serĉata kun tiu de la meza vic-elemento. Laŭ la rezulto, ĉu unu estas pli aŭ malpli granda ol la alia, oni poste komparas kun la mezelemento de la dekstra aŭ maldekstra duonvico ktp. ĝis estas trovita la serĉata elemento.

Tia serĉprocedo estas tre rapida. Sed ĉiam, kiam oni devas aldoni novan elementon al la vico, estas necese rearanĝi multajn aliajn elementojn por konservi la ordon. Por eviti tiun ĉi malavantaĝon oni povas uzi arban strukturon. Tia arbo havu tiucele du esencajn kvalitojn: Ĝi estu dugrada - do ĉiu nodo ne havu pli ol du rektajn postantojn. Ĝi estu ordiigta - do la ŝlosilo de la maldekstra postanto estu pli malgranda, la ŝlosilo de la dekstra estu pli granda ol la ŝlosilo de la koncerna nodo.

Al niaj supre menciitaj subvicoj nun analogas la subarboj kaj la serĉado okazas responde en la dekstra aŭ maldekstra subarbo laŭ la grandeco de la ŝlosilo. Vi certe povas imagi la analogecon inter la enarba kaj la envica serĉado. Sed ja povas okazi, ke dum la konstruo de la arbo estiĝas malfavora strukturo, en la plej malfavora kazo kvazaŭvica.

graph TD; r(R) --> n1( ) & n2(n1); n2 --> n3( ) & n4(n2); n4 --> n5( ) & n6(f);

maltaŭga arbo

Tiam ni devus kompari ĉiun nodon kun la serĉata, se ni volus trovi la lastan. Pro tiuj misebloj ni devas peni realigi proksimuman ekvilibron inter la ĉies du subarboj. Pri tiaj ekvilibraj arboj nun temas la sekvantaj linioj.

Ekvilibraj Arboj

Ni uzos tiun difinon: Arbo estas ekvilibra, se la altecoj de la subarboj de ĉiu nodo diferencas maksimume je unu ŝtupo. Pro la amplekso de la teksto estu klarigota la garantiado de la ekvilibreco nur dum la procedo de la estingado de elementoj. Tiu sama procedo dum la aldonado de nodoj al la arbo ja estas iomete alia sed ne tro.

Ni supozu, ke la arbo estis jam ekvilibra kaj nun ni volas estingi iun nodon ie en la arbo. Komencante je la radiko ni iteracie serĉos la nodon en la dekstraj aŭ maldekstraj subarboj laŭ la grandecoj de la ŝlosiloj. Trovinte la serĉatan nodon kiel finelementon ni simple forigos ĝin kaj nun nur devas zorgi pri la reekvilibrigo de la arbo.

Alikaze, se ĝi ne estas finelemento, ni anstataŭigas la enhavon de la estingenda nodo per la enhavo de la plej dekstra finelemento en la maldekstra subarbo de la estingenda nodo, kaj poste tiun forigas.

Ĉar la serĉado estas farata per iteracio de la serĉprocedo, oni povas (revene) laŭ la sama vojo reekvilibrigi nodon post nodo ĝis la radiko.

Por tio oni bezonas informojn pri la ekvilibreco de ĉiu nodo, t. e. la altecoj de ĝiaj subarboj. Por tiu celo ĉiu nodo ricevas apud la ŝlosilo kaj la enhavaj informoj, ekz. adreso kaj telefonnumero de iu persono, ankoraŭ komponenton balanco kun la informoj pri la altecdiferenco de dekstra kaj maldekstra subarbo:

balanco = 1, se \(a_m < a_d\)
balanco =-1, se \(a_m > a_d\)
balanco = 0, se \(a_m = a_d\)

Ĉe tio \(a_m\) estas la alteco de la maldekstra subarbo, \(a_d\) la alteco de la dekstra. Nun ni rigardas nur tiujn kazojn, kiam en la maldekstra subarbo iu nodo estas estingita, la aliaj kazoj estas analogaj.

Se post estingo de nodo la alteco de maldekstra subarbo malaltiĝis, tiam la ekvilibro en la kazoj \(a_m = a_d\) kaj \(a_m > a_d\) ne estas ŝanĝita, nur la komponento balanco devas esti aktualigata. Sed en la kazo \(a_m < a_d\) oni devas ŝanĝi la strukturon de la arbo, por redoni al ĝi la ekvilibron. Ĉe tio oni devas nove konsideri diversajn kazojn. La malsupra tabelo montras ilin kaj la necesan ŝanĝitan strukturon reekvilibrigitan. Ĉe la eĝoj estas indikitaj la altecoj de la subarboj relative al variablo \(a\).

(1)

graph TD; r( ) -->|a+2|n1(1); n1 -->|a-1|n3( ); n1 -->|a+1|n2(2); n2 -->|a|nx(x); n2 -->|a|n4( );
antaŭ ekvilibrigo: alteco ŝanĝita; balanco(1)= 1; balanco(2)= 0
graph TD; r( ) -->|a+2|n2(2); n2 -->|a+1|n1(1); n1 -->|a-1|n3( ); n1 -->|a|nx(x); n2 -->|a|n4( );
post ekvilibrigo: alteco ne ŝanĝita; balanco(1)= 1; balanco(2)= -1

(2)

graph TD; r( ) -->|a+3|n1(1); n1 -->|a|n( ); n1 -->|a+2|n2(2); n2 -->|a+1|n3(3); n2 -->|a|n4( ); n3 -->|a-1|nx(x); n3 -->|a|ny(y);
antaŭ ekvilibrigo: alteco ŝanĝita; balanco(1)= 1; balanco(2)= -1; balanco(3)= 1
graph TD; r( ) -->|a+2|n3(3); n3 -->|a+1|n1(1); n1 -->|a|n( ); n1 -->|a-1|nx(x); n3 -->|a+1|n2(2); n2 -->|a|ny(y); n2 -->|a|n4( );
post ekvilibrigo: alteco ŝanĝita; balanco(1)= -1; balanco(2)= 0; balanco(3)= 0

(3)

graph TD; r( ) -->|a+3|n1(1); n1 -->|a|n( ); n1 -->|a+2|n2(2); n2 -->|a+1|n3(3); n2 -->|a|n4( ); n3 -->|a|nx(x); n3 -->|a|ny(y);
antaŭ ekvilibrigo: alteco ŝanĝita; balanco(1)= 1; balanco(2)= -1; balanco(3)= 0
graph TD; r( ) -->|a+2|n3(3); n3 -->|a+1|n1(1); n1 -->|a|n( ); n1 -->|a|nx(x); n3 -->|a+1|n2(2); n2 -->|a|ny(y); n2 -->|a|n4( );
post ekvilibrigo: alteco ŝanĝita; balanco(1)= 0; balanco(2)= 0; balanco(3)= 0

(4)

graph TD; r( ) -->|a+3|n1(1); n1 -->|a|n( ); n1 -->|a+2|n2(2); n2 -->|a+1|n3(3); n2 -->|a|n4( ); n3 -->|a|nx(x); n3 -->|a-1|ny(y);
antaŭ ekvilibrigo: alteco ŝanĝita; balanco(1)= 1; balanco(2)= -1; balanco(3)= -1
graph TD; r( ) -->|a+2|n3(3); n3 -->|a+1|n1(1); n1 -->|a|n( ); n1 -->|a|nx(x); n3 -->|a+1|n2(2); n2 -->|a-1|ny(y); n2 -->|a|n4( );
post ekvilibrigo: alteco ŝanĝita; balanco(1)= 0; balanco(2)= 1; balanco(3)= 0

(5)

graph TD; r( ) -->|a+2|n1(1); n1 -->|a-1|n3( ); n1 -->|a+1|n2(2); n2 -->|a-1|nx(x); n2 -->|a|n4( );
antaŭ ekvilibrigo: alteco ŝanĝita; balanco(1)= 1; balanco(2)= 1
graph TD; r( ) -->|a+2|n2(2); n2 -->|a|n1(1); n1 -->|a-1|n3( ); n1 -->|a-1|nx(x); n2 -->|a|n4( );
post ekvilibrigo: alteco ne ŝanĝita; balanco(1)= 0; balanco(2)= 0

Tabelo: Kazoj post estingo de nodo en la maldekstra subarbo de  kaj maniero de reekvilibrigo

La ĝisnunaj pripensoj koncernis nur solan nodon, sed por reekvilibrigi la tutan arbon oni devas en la plej malbona kazo de la estingita nodo reiri ĝis la radiko decidante por ĉiu nodo, ĉu estas necese kaj kiamaniere restarigi ekvilibron.

Per lerta eluzo de revoka maniero de serĉado al la estingenda nodo oni povas atingi postan ekvilibrigon.

El la tabelo oni povas ekscii, ke ekvilibriga operacio signifas en tiuj kazoj rotacion de tri aŭ kvin interligoj.

La Realigo

Ni nun volas prezenti la algoritman solvon de la ekvilibrigoproblemo. Estas uzata la lingvo Paskalo.

Respektante la antaŭajn konsiderojn ni difinas la strukturon de subarbo, kiu estas reprezentata de nodo kun alligitaj subarboj tiel:

pSubarbo=^tSubarbo;   {montras al subarbo}
tSubarbo=object(tObject) {strukturo de nodo}

 Nomo: String;     {kodo, laŭ kiu la arbo estas ordigata}
 Strato, Urbo: String; {datumoj}
 Balanco: ShortInt;   {infomo de ekvilibreco}

 DekstraSubarbo, MaldekstraSubarbo: pSubarbo;
  {ili montras al la du postantoj de la nodo, aŭ
  estas nil, se ne ekzistas postanto}

 {metodoj}
 constructor Krei(Iu, IuStrato, IuUrbo: String);
 destructor Forigi; virtual;
 procedure KopiiAl(s: pSubarbo);
 procedure Savi(var s: tStream); virtual;
 constructor Legi(var s: tStream);
end;

La bazaj metodoj, kiuj estas bezonataj por kreado, forigado, kopiado, savado al diskedo kaj legado de tiu, estu tie ĉi senkomentarie prezentataj, ĉar ili ne starigas algoritman problemon. Por ilia realigo estas uzata la konceptoj de objekto kaj fluo (tObject, tStream), kiuj estas uzeblaj de la versio 6.0 de Turbo Pascal.

constructor tSubarbo.Krei(Iu, IuStrato, IuUrbo: String);
  {Difinas novan nodon per nomo, strato, urbo,...}
begin
 Nomo:=Iu;
 Strato:=IuStrato;
 Urbo:=IuUrbo;
 MaldekstraSubarbo:=nil;
 DekstraSubarbo:=nil;
 Balanco:=0;
end;

destructor tSubarbo.Forigi;
begin
 tObject.Done;
  if MaldekstraSubarbo<>nil then MaldekstraSubarbo^.Forigi;
 if DekstraSubarbo<>nil then DekstraSubarbo^.Forigi;
end;

procedure tSubarbo.KopiiAl(s: pSubarbo);
begin
 s^.Nomo:=Nomo;
 s^.Strato:=Strato;
 s^.Urbo:=Urbo;
end;

procedure tSubarbo.Savi(var s: tStream);
var
 m,d: Boolean;
begin
 s.Write(Nomo,SizeOf(Nomo));
 s.Write(Strato,SizeOf(Strato));
 s.Write(Urbo,SizeOf(Urbo));
 s.Write(Balanco, SizeOf(Balanco));

 m:= MaldekstraSubarbo<>nil;
 d:= DekstraSubarbo<>nil;
 s.write(m,SizeOf(m));
 s.Write(d,SizeOf(d));

 if m then s.Put(MaldekstraSubarbo);
 if d then s.Put(DekstraSubarbo);
end;

constructor tSubarbo.Legi(var s: tStream);
var
 m,d: Boolean;
begin
 s.Read(Nomo,SizeOf(Nomo));
 s.Read(Strato,SizeOf(Strato));
 s.Read(Urbo,SizeOf(Urbo));
 s.Read(Balanco, SizeOf(Balanco));
 s.Read(m,SizeOf(m));
 s.Read(d,SizeOf(d));

 if m then MaldekstraSubarbo:=pSubarbo(s.Get) 
 else MaldekstraSubarbo:=nil;

 if d then DekstraSubarbo:=pSubarbo(s.Get) 
 else DekstraSubarbo:=nil;
end;

const
rSubarbo: tStreamRec = (
 ObjType: 1033;
 VmtLink: Ofs(TypeOf(tSubarbo)^);
 Load: @tSubarbo.Legi;
 Store: @tSubarbo.Savi);

La rikordo rSubarbo estas bezonanata por la registrado de la tipo pSubarbo, tio estas necesa, se oni volas uzi la objekton tStream por savado kaj legado. La sekvanta objekto entenas la radikon de la arbo kaj la necesajn procedaĵon por aldonado kaj estingado de nodoj. Ĉar ambaŭ procedaĵoj entenas algoritmojn por serĉi nodon, vi certe mem scias dedukti procedaĵon, kies tasko estas serĉado de nodo kaj redono de ties informoj.

pEkviArbo=^tEkviArbo;  {montras al ekvilibrita arbo}
tEkviArbo=object(tObject)  {Entenas la radikon de
  la arbo kaj la gravajn Algoritmojn por
   serĉi, trovi, savi, legi...}
 
 Radiko: pSubarbo;
 constructor Krei;
 destructor Forigi;
 procedure Aldonu(Iu: String; IuAdreso: tAdreso);
 procedure Estingu(Iu: String);

private
 Adreso: tAdreso; {estas uzata por interdeponado de     
        adreso de aldonenda persono, tio 
        ŝparas la daŭran transdonon de ĝi al 
        la procedaĵo Aldoni, fakte oni povas 
        same procedi pri la nomo Iu, estu via 
        tasko plibonigi la labormanieron 
        tiele}
 procedure Aldoni(Iu: String; var s: pSubarbo;
  var AltecoShanghita: Boolean);
 procedure Estingi(Iu: String; var s: pSubarbo;
  var AltecoShanghita: Boolean);
end;

Unue ni rigardu la estingproblemon, ĉar tiun ni jam antaŭkonsideris. La procedaĵo Maldeks zorgas por aktualigo aŭ restarigo de ekvilibro post estingo de nodo en la maldekstra subarbo laŭ la supre konsideritaj kazoj.

procedure MalDeks(var s: pSubarbo; 
       var AltecoShanghita: Boolean);
var
 s1, s2: pSubarbo; b1,b2: -1..+1;
begin
 case s^.Balanco of
  -1: s^.Balanco:=0;
  0: begin s^.Balanco:=1; AltecoShanghita:=false end;
  1:
   begin
    s1:=s^.DekstraSubarbo; b1:= s1^.Balanco;
    if b1>=0
    then
     begin
      s^.DekstraSubarbo:=s1^.MaldekstraSubarbo;
      s1^.MaldekstraSubarbo:=s;
      if b1 = 0
      then
       begin
       s^.Balanco:=1; s1^.Balanco:=-1;
       AltecoShanghita:=false
       end
      else
       begin
        s^.Balanco:=0;
        s1^.Balanco:=0
       end;
      s:=s1
     end
    else
     begin
     s2:=s1^.MaldekstraSubarbo;
     b2:=s2^.Balanco;
     s1^.MaldekstraSubarbo:=s1^.DekstraSubarbo;

     s2^.DekstraSubarbo:=s1;
     s^.DekstraSubarbo:=s2^.MaldekstraSubarbo;
     s2^.MaldekstraSubarbo:=s;

     if b2 = 1 then s^.Balanco:=-1 
     else s^.Balanco:=0;

     if b2 = -1 then s1^.Balanco:=1 
     else s1^.Balanco:=0;

     s:=s2; s2^.Balanco:=0
     end
   end
 end
end;

Analoge funkcias la procedaĵo Deks.

procedure Deks(var s: pSubarbo; 
      var AltecoShanghita: Boolean);
var
 s1,s2: pSubarbo;
 b1,b2: -1..+1;
 begin
  case s^.Balanco of
   1: s^.Balanco:=0;
   0: begin s^.Balanco:=-1; AltecoShanghita:=false end;
  -1:
   begin
    s1:=s^.MaldekstraSubarbo;
    b1:=s1^.Balanco;
    if b1 <= 0
    then
     begin
      s^.MaldekstraSubarbo:=s1^.DekstraSubarbo;
      s^.DekstraSubarbo:=s;
      if b1 = 0
      then
       begin
        s^.Balanco:= -1;
        s1^.Balanco:=1;
        AltecoShanghita:=false
        end
       else
        begin
        s^.Balanco:=0;
        s1^.Balanco:=0
        end;
       s:=s1
     end
    else
     begin
      s2:=s1^.DekstraSubarbo;
      b2:=s2^.Balanco;
      s1^.DekstraSubarbo:=s2^.MaldekstraSubarbo;

      s2^.MaldekstraSubarbo:=s1;
      s^.MaldekstraSubarbo:=s2^.DekstraSubarbo;
      s2^.DekstraSubarbo:=s;

      if b2 = -1 then s^.Balanco:=1 
      else s^.Balanco:=0;

      if b2 = 1 then s1^.Balanco:=-1 
      else s1^.Balanco:=0;

      s:=s2;
      s2^.Balanco:=0
     end
   end
 end
end;

La procedaĵo Anst serĉas la plej dekstran finelementon de subarbo kaj anstataŭigas per ĝi la estingendan nodon.

procedure Anst(var r: pSubarbo; 
      var AltecoShanghita: Boolean);
begin
 if r^.DekstraSubarbo <> nil
 then
  begin
   Anst(r^.DekstraSubarbo, AltecoShanghita);
   if AltecoShanghita then Deks(r,AltecoShanghita)
  end
 else
  begin
   r^.KopiiAl(t);
   t:=r; r:=r^.DekstraSubarbo;
   AltecoShanghita:=true
  end
end;

Fine la procedaĵo Estingi serĉas nodon, trovinte estingas ĝin per Anst kaj poste zorgas por la ekvilibro de la arbo per la procedaĵoj Maldeks kaj Deks.

procedure tEkviArbo.Estingi(Iu: String; var s: pSubarbo;
           var AltecoShanghita: Boolean);
var t: pSubarbo;

 procedure MalDeks(var s: pSubarbo; 
        var AltecoShanghita: Boolean);
 ...
 procedure Deks(var s: pSubarbo; 
       var AltecoShanghita: Boolean);
 ...
 procedure Anst(var r: pSubarbo; 
       var AltecoShanghita: Boolean);
 ...
begin
 if s = nil
 then
  begin
   writeln(' Tiu nomo ne estas en la arbo. '); 
   AltecoShanghita:=false
  end
 else
 if Iu < s^.Nomo
 then
  begin
   Estingi(Iu, s^.MaldekstraSubarbo, AltecoShanghita);
   if AltecoShanghita then Maldeks(s,AltecoShanghita)
  end
 else
 if Iu > s^.Nomo
 then
  begin
    Estingi(Iu, s^.DekstraSubarbo, AltecoShanghita);
    if AltecoShanghita then Deks(s,AltecoShanghita)
  end
 else
  begin
   t:=s;
   if t^.DekstraSubarbo = nil
   then
    begin
     s:=t^.MaldekstraSubarbo;
     AltecoShanghita:=true
    end
   else
   if t^.MaldekstraSubarbo = nil
   then
    begin
     s:=t^.DekstraSubarbo;
     AltecoShanghita:=true
    end
   else
    begin
     Anst(t^.MaldekstraSubarbo,AltecoShanghita);
     if AltecoShanghita 
     then Maldeks(s,AltecoShanghita)
   end;
   Dispose(t,Forigi)
 end
end;

La procedaĵo Aldoni funkcias laŭ tre similaj principoj, sed estas kompreneble pli simpla:

procedure tEkviArbo.Aldoni(Iu: String; var s: pSubarbo;
         var AltecoShanghita: Boolean);
var
 s1,s2: pSubarbo;
begin
 if s = nil
 then
  begin
   New(s,Krei(Iu,Adreso.Strato,Adreso.Urbo));
   AltecoShanghita:=true;
  end
 else
 if s^.Nomo > Iu
 then
  begin
   Aldoni(Iu, s^.MaldekstraSubarbo, AltecoShanghita);
   if AltecoShanghita then
    case s^.Balanco of
     1: begin s^.Balanco:=0; 
       AltecoShanghita:=false end;
     0: s^.Balanco:=-1;
     -1:
      begin
       s1:=s^.MaldekstraSubarbo;
       if s1^.Balanco = -1 then
        begin
         s^.MaldekstraSubarbo:=     
             s1^.DekstraSubarbo;
         s1^.DekstraSubarbo:=s;
         s^.Balanco:=0; s:=s1
        end
       else
        begin
         s2:=s1^.DekstraSubarbo;
         s1^.DekstraSubarbo:= 
             s2^.MaldekstraSubarbo;
         s2^.MaldekstraSubarbo:=s1;
         s^.MaldekstraSubarbo:=
             s2^.DekstraSubarbo;
         s2^.DekstraSubarbo:=s;
         if s2^.Balanco = -1
          then s^.Balanco:= 1
          else s^.Balanco:=0;
         if s2^.Balanco = 1
          then s1^.Balanco:=-1
          else s1^.Balanco:=0;
         s:=s2
        end;
       s^.Balanco:=0;
       AltecoShanghita:=false
      end {case -1}
    end {case}
  end
 else
 if s^.Nomo < Iu
 then
  begin
   Aldoni(Iu, s^.DekstraSubarbo, AltecoShanghita);
   if AltecoShanghita then
    case s^.Balanco of
     -1:  begin s^.Balanco:=0; 
       AltecoShanghita:=false end;
     0: s^.Balanco:=1;
     1:
      begin
       s1:=s^.DekstraSubarbo;
       if s1^.Balanco = 1
       then
        begin
         s^.DekstraSubarbo:= 
             s1^.MaldekstraSubarbo;
         s1^.MaldekstraSubarbo:=s;
         s^.Balanco:=0; s:=s1
        end
       else
        begin
         s2:=s1^.MaldekstraSubarbo;
         s1^.MaldekstraSubarbo:=
             s2^.DekstraSubarbo;
         s2^.DekstraSubarbo:=s1;
         s^.DekstraSubarbo:=
             s2^.MaldekstraSubarbo;
         s2^.MaldekstraSubarbo:=s;
         if s2^.Balanco = 1
          then s^.Balanco:=-1
          else s^.Balanco:=0;
         if s2^.Balanco = -1
          then s1^.Balanco:=1
          else s1^.Balanco:=0;
         s:=s2
        end;
       s^.Balanco:=0;
       AltecoShanghita:=false
      end {case 1}
    end {case}
  end
 else
  writeln('Jam ekzistas')
end;

Nove sen komento la procedaĵoj por kreado kaj forigo. La procedaĵoj Estingu kaj Aldonu fakte estas la pakaĵoj por la supre priskribitaj algoritmoj. Ja uzanton de la objekto tEkviArbo certe ne interesas, ĉu la alteco de la arbo estas ŝanĝita je unu, kaj ne la variablo s, kiu fine nur redonas la radikon. Ĝi nur servas por trovo kaj retrotrovo de la vojo inter radiko kaj koncernata nodo.

constructor tEkviArbo.Krei;
begin
 tObject.Init;
 Radiko:=nil;
end;

destructor tEkviArbo.Forigi;
begin
 if Radiko<>nil then Dispose(Radiko,Forigi);
 tObject.Done;
 end;

procedure tEkviArbo.Aldonu(Iu: String; IuAdreso: tAdreso);
var
 AltecoShanghita: Boolean;
begin
 Adreso.Strato:=IuAdreso.Strato;
 Adreso.Urbo:=IuAdreso.Urbo;
 AltecoShanghita:=false;
 Aldoni(Iu,Radiko,AltecoShanghita);
end;

procedure tEkviArbo.Estingu(Iu: String);
var
 AltecoShanghita: Boolean;
begin
 AltecoShanghita:=false;
 Estingi(Iu,Radiko,AltecoShanghita);
end;

Fine nun la modulo, kiu entenas ĉion ĉi:

unit EkviArbo;
 {Uzebla de normala Paskalo kun objektoj aŭ 
 por Paskalo por Vindozo}

INTERFACE

{$IFDEF WINDOWS}
uses WObjects, WinCrt;
{$ELSE}
uses Objects, Crt;
{$ENDIF}

type
 tAdreso=record Strato,Urbo: String end;

 pSubarbo=^tSubarbo;
 ...
 pEkviArbo=^tEkviArbo;
 ...

IMPLEMENTATION

{--------------------tSubarbo-----------------------------}

 constructor tSubarbo.Krei(Iu, IuStrato, IuUrbo: String);
 ...

{----------------------tEkviarbo--------------------------}

 constructor tEkviArbo.Krei;
 ...

{---------------------------------------------------------}

begin
{$IFDEF WINDOWS}
 RegisterWObjects;
 RegisterType(rSubarbo);
{$ELSE}
 RegisterObjects;
  RegisterType(rSubarbo);
{$ENDIF}
end.

Post tio nun estu prezentata tre simpla programo, kiu uzas nian novan strukturon. La simpleco de la programo estas ŝuldata al la deziro, ke ĝi funkciu sub diversaj Paskal-versioj kaj nur prezentu la bazajn kvalitojn kaj uzeblecojn de ekvilibrita arbo. Certe vi mem eltrovos pli bone aspektantajn aplikaĵojn.

program ArboTesto;

{$IFDEF WINDOWS}
uses WinCrt,Ekviarbo,WObjects;
{$ELSE}
uses Crt,Ekviarbo,Objects;
{$ENDIF}

const
Datumaro='Arbo.Dat';

var
Arbo: pEkviarbo;
k,s,u: String;
a: tAdreso;
Fino: Boolean;
c: Char;

procedure Bildo(w: pSubarbo; l: Integer; 
     Strukturo: Boolean);
var
i: Integer;
begin
if w <> nil
then with w^ do
 begin
  Bildo(MaldekstraSubarbo,l+1,Strukturo);
  if Strukturo then
   for i:=1 to l do Write('   ');
  Write(Nomo);
  if not Strukturo then
   Write(' ',Strato,' ',Urbo);
  Writeln;
  Bildo(DekstraSubarbo,l+1,Strukturo)
 end
end;

procedure Savi;
var
s: tDosStream;
begin
 Writeln; Writeln('Savas la arbon...');
 s.Init(Datumaro,stCreate);
 if Arbo^.Radiko<>nil
 then s.Put(Arbo^.Radiko);
 s.Done;
end;

procedure Legi;
var
s: tDosStream;
begin
 Writeln; Writeln('Legas la arbon de diskedo...');
 s.Init(Datumaro,stOpenRead);
 if Arbo^.Radiko<>nil
 then Arbo^.Radiko^.Forigi;
 Arbo^.Radiko:=pSubarbo(s.Get);
 s.Done;
 Writeln; Bildo(Arbo^.Radiko,0,false);
end;

procedure Forigi;
begin
 Writeln; Writeln('Forigas chion');
 if Arbo^.Radiko<>nil
 then
 begin
  Arbo^.Radiko^.Forigi;
  Arbo^.Radiko:=nil;
 end;
end;

procedure Estingi;
begin
 Writeln; Bildo(Arbo^.Radiko,0,false);
 Writeln; Write('Kiun estingi? '); Readln(k);
 while (k<> '') do
 begin
  Arbo^.Estingu(k);
  if Arbo^.Radiko=nil then k:=''
  else begin
   Writeln; Bildo(Arbo^.Radiko,0,false);
   Writeln; Write('Kiun ankorau estingi? '); 
   Readln(k)
  end;
 end;
 if Arbo^.Radiko=nil
 then
 begin
  Writeln; Writeln('Arbo estas malplena'); 
 end;
end;

procedure Aldoni;
begin
 Writeln; Write('Kiun aldoni? '); Readln(k);
 if k<>'' then begin
  Write('Strato:'); Readln(s);
  Write('Urbo:'); Readln(u);
 end;
 while k <> '' do begin
  a.Urbo:=u; a.Strato:=s;
  Arbo^.Aldonu(k,a);
  Write('Kiun ankorau aldoni? '); Readln(k);
  if k<>'' then begin
   Write('Strato:'); Readln(s);
   Write('Urbo:'); Readln(u);
  end;
 end;
end;

procedure Listo;
begin
 Writeln; Bildo(Arbo^.Radiko,0,false); Writeln;
end;

procedure Strukturo;
begin
 Writeln; Bildo(Arbo^.Radiko,0,true); Writeln;
end;

procedure Fini;
begin
 Writeln; Writeln('Fino de la programo');
end;

begin
 Fino:=false; c:=' '; New(Arbo,Krei);
 while Fino=false do begin
  Writeln;
  Writeln('(A)ldoni + Serchi; (E)stingi; 
             (L)egi; (S)avi; ');
  Writeln('a(R)bo; l(I)sto; f(O)rigi chion; (F)ini'); 
  c:=ReadKey;
  case c of
  'A','a': Aldoni;
  'E','e': Estingi;
  'O','o': Forigi;
  'R','r': Strukturo;
  'I','i': Listo;
  'L','l': Legi;
  'S','s': Savi;
  'F','f': begin Fini; Fino:=true; end;
  end
 end;
 Dispose(Arbo, Forigi);
end.

Fonto

La algoritmoj de la procedaĵoj Estingi kaj Aldoni estas prenitaj el la libro: Niklaus Wirth; “Algorithmen und Datenstrukturen mit Modula-2”, 4a eldono, ĉap. 4.4.8, Teubner-Verlag Stuttgart, 1986