Kiam miksiĝas solvaĵoj kun diversspecaj jonoj povas okazi ke jonoj rekombiniĝas al nesolvebla aŭ apenaŭ solvebla substanco. Tiu substanco apartiĝas kiel precipitaĵo de la likva solvaĵo. Ekzemple natria klorido kaj arĝenta nitrato ambaŭ estas bone solveblaj en akvo, sed miksite formiĝas nesolvebla arĝenta klorido, kiu elfalas kiel blanka precipitaĵo.

\[\ce{NaCl(aq) + AgNO3(aq) -> AgCl(s) + NaNO3(aq)}\]

En reakciaj ekvacioj oni indikas solidan precipitaĵon per (s), t.e. solida aŭ ↓, dum ĥemiaĵojn solvitajn en akvo oni signas per (aq). Forlasante ĉiujn jonojn, kiuj ne partoprenas la precipitan reakcion oni ricevas koncizan jonekvacion:

\[\ce{Ag+ + Cl- -> AgCl v}\]

Per precipitaj reakcioj oni povas pruvi la ekziston de certaj jonoj en solvaĵo. Aŭ oni povas apartigi solvitajn jonojn. Ekzemple por la plibonigo de trinkakvo oni tiel reduktas la fosfaton en la akvo.

$$\ce{NaCl(aq) + AgNO3(aq) -> AgCl(s) + NaNO3(aq)}$$ $$\ce{Ag+ + Cl- -> AgCl v}$$

$$\ce{2NaCl(aq) + Ba(NO3)2(aq) -> BaCl2(aq) + 2NaNO3(aq)}$$

$$\ce{2NaCl(aq) + Pb(NO3)2(aq) -> PbCl2(s) + 2NaNO3(aq)}$$ $$\ce{Pb^2+ + 2Cl- -> PbCl2 v}$$

$$\ce{2NaCl(aq) + CuSO4(aq) -> CuCl2(aq) + Na2SO4(aq)}$$

$$\ce{KI(aq) + AgNO3(aq) -> AgI(s) + KNO3(aq)}$$ $$\ce{Ag+ + I- -> AgI v}$$

$$\ce{2KI(aq) + Ba(NO3)2(aq) -> BaI2(aq) + 2KNO3(aq)}$$

$$\ce{2KI(aq) + Pb(NO3)2(aq) -> PbI2(s) + 2KNO3}$$ $$\ce{Pb^2+ + 2I- -> PbI2 v}$$

$$\ce{2KI(aq) + CuSO4(aq) -> CuI2(aq) + K2SO4(aq)}$$

$$\ce{Na2CO3(aq) + 2AgNO3(aq) -> Ag2CO3(s) + 2NaNO3(aq)}$$ $$\ce{2Ag+ + CO3^2- -> Ag2CO3 v}$$

$$\ce{Na2CO3(aq) + Ba(NO3)2(aq) -> BaCO3(s) + 2NaNO3(aq)}$$ $$\ce{Ba^2+ + CO3^2- -> BaCO3 v}$$

$$\ce{Na2CO3(aq) + Pb(NO3)2(aq) -> PbCO3(s) + 2NaNO3(aq)}$$ $$\ce{Pb^2+ + CO3^2- -> PbCO3 v}$$

$$\ce{Na2CO3(aq) + CuSO4(aq) -> CuCO3(s) + Na2SO4(aq)}$$ $$\ce{Cu^2+ + CO3^2- -> CuCO3 v}$$

$$\ce{2NaOH(aq) + 2AgNO3(aq) -> Ag2O(s) + 2NaNO3(aq) + H2O(l)}$$ $$\ce{2Ag+ + 2OH^- -> Ag2O v + H2O}$$

$$\ce{2NaOH(aq) + Ba(NO3)2(aq) -> Ba(OH)2(aq) + 2NaNO3(aq)}$$

$$\ce{2NaOH(aq) + Pb(NO3)2(aq) -> Pb(OH)2(s) + 2NaNO3(aq)}$$ $$\ce{Pb^2+ + 2OH- -> Pb(OH)2 v}$$

$$\ce{2NaOH(aq) + CuSO4(aq) -> Cu(OH)2(s) + Na2SO4(aq)}$$ $$\ce{Cu^2+ + 2OH^- -> Cu(OH)2 v}$$